Juridische kennisgeving

Op deze website biedt ASSA ABLOY online informatie. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je wettelijk gebonden bent door en dat je je houdt aan de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in deze kennisgeving.

De inhoud van deze site (de "Inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en afbeeldingen, handelsmerken, merken, logo's en software worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. De titel van de Inhoud gaat niet over op u of een andere gebruiker van deze site, en blijft in plaats daarvan bij ASSA ABLOY of een derde partij die de titel bezit van het materiaal dat op deze site wordt geplaatst.

ASSA ABLOY is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en die van de producten en services van het bedrijf die op deze site worden vermeld, en deze namen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om kopieën van de Inhoud te bekijken, e-mailen, downloaden of afdrukken, maar alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Wanneer u exemplaren van de Inhoud e-mailt, downloadt of print, moet u ook alle auteursrechtelijke en andere kennisgevingen opnemen die zijn opgenomen in de Inhoud, inclusief eventuele kennisgevingen van copyright onderaan de pagina.

De inhoud mag niet worden gereproduceerd, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem, vertaald in een natuurlijke of computertaal, opnieuw verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografisch, opgenomen of anderszins), doorverkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY. U mag de Inhoud niet verkopen of wijzigen of reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken op enigerlei wijze voor publieke of commerciële doeleinden. U mag deze site of enige inhoud daarin niet "framen" en u gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze site naar een server te kopiëren. U gaat er verder mee akkoord om geen ASSA ABLOY-namen, -logo's of -handelsmerken op welke manier dan ook weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASSA ABLOY.

Het gebruik van de inhoud op elke andere website of in een andere genetwerkte computeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden, hoewel u HTML-hyperlinks van uw website naar deze site kunt verstrekken, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusieve, beperkte en herroepbare licentie om naar deze site te linken. U stemt ermee in om geen links naar deze site te plaatsen op een manier dat deze zijn gekoppeld aan reclame of lijken te zijn een goedkeuring van een organisatie, product of dienst. U gaat ermee akkoord om geen links naar deze site te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, grof beledigend of kwaadwillig zou beschouwen. ASSA ABLOY behoudt zich het recht voor om deze licentie in het algemeen, of uw recht om specifieke links te gebruiken, te allen tijde in te trekken. Als ASSA ABLOY deze licentie intrekt, stemt u ermee in al uw links naar deze site onmiddellijk te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de inhoud gebruikt op een manier die niet duidelijk wordt toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, riskeert u mogelijk auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Als dat het geval is, herroept ASSA ABLOY automatisch uw toestemming om deze site te gebruiken, en heeft ASSA ABLOY het recht om u te verzoeken onmiddellijk alle kopieën te vernietigen die u van een deel van de Inhoud hebt gemaakt. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.

Disclaimer

ASSA ABLOY MAKES NO REPRESENTATIONS ABOUT THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM USING OR RELYING UPON THIS SITE OR THE CONTENT CONTAINED IN OR PROVIDED BY THIS SITE. THEREFORE, YOUR USE OF THIS SITE IS AT YOUR OWN RISK.

ASSA ABLOY PROVIDES THIS SITE AND THE CONTENT AND SERVICES HEREIN ON AN “AS IS” BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY. ASSA ABLOY, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, HEREBY EXPRESSLY AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTIES’ RIGHTS, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ASSA ABLOY MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ABOUT THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS, CONTINUITY, OR TIMELINESS OF THE CONTENT, SERVICES, SOFTWARE, TEXT, GRAPHICS, LINKS, OR COMMUNICATIONS PROVIDED ON OR THROUGH THE USE OF THIS SITE. YOU ARE RESPONSIBLE FOR TAKING ALL PRECAUTIONS NECESSARY TO ENSURE THAT ANY CONTENT YOU MAY OBTAIN FROM THIS SITE IS FREE OF COMPUTER VIRUSES OR ANY OTHER POTENTIALLY DESTRUCTIVE COMPUTER CODE.

Neither ASSA ABLOY nor any person or company associated with ASSA ABLOY shall be liable for any damages whatsoever resulting from your use or inability to use this site or any content, services, or materials provided by or on this site (“this protection”). This protection includes all claims, whether based on warranty, contract, tort, strict liability, or any other legal theory, and whether or not ASSA ABLOY is advised of the possibility of such damages. This protection covers all losses, including, without limitation, direct, indirect, special, incidental, consequential, exemplary, and punitive damages; damages resulting from personal injury or wrongful death; lost profits; and damages resulting from lost data or business interruption.